آخرین اخبار در مورد مجلات PDF Print E-mail

 

کد مقاله
نام مقاله
نویسنده/ مترجم/ ناقد
تاریخ وصول
تاریخ تأیید
توضیح و وضعیت
M1001
نقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقان با حضور آیت الله معرفت رحمه الله علیه
 
 
 
چاپ شده در جلد 1
M1002
مفهوم‌شناسی،  تاریخچه و دوره‌های استشراق(1)
دکتر محمد حسن زمانی
 
 
چاپ شده در جلد 1
M1003
بررسی دایره المعارف قرآن لایدن (1)
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی
 
 
چاپ شده در جلد 1
M1004
تاریخ‌گذاری آیات قرآن از نگاه ریچارد بل و...
دکتر محمد جواد اسکندرلو
 
 
چاپ شده در جلد 1
M1005
 
 
 
 
 
M1006
 
 
 
 
 
M1007
 
 
 
 
 
M1008
 
 
 
 
 
M1009
 
 
 
 
 
M1010
 
 
 
 
 
M1011
 
 
 
 
 
M1012
 
 
 
 
 
M1013